Artykuł arrow Saftex
1. Komunikaty o błędach poczty

0x80042109

Wysyłanie zgłosiło błąd 0x80042109. Program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).

Rozwiązanie: użytkownicy korzystający z usługi Neostrada muszą zmienić w ustawieniach konta numer portu SMTP z 25 na 587 (od 1 grudnia 2009 r. port 25 jest blokowany przez TP S.A.).

0x8004210A

Zadanie '....' - Wysyłanie i odbieranie' zgłosiło błąd (0x8004210A) : 'Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).'

Rozwiązanie: taki błąd może być spowodowany przez oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze użytkownika. W tym przypadku blokuje ono odbiór wiadomości z serwera pozwalając na wysyłkę. Błąd ten może wystepować przy oprogramowaniu Norton AntiVirus lub McAfee. Należy tymczasowo wyłączyć system ochrony antywirusowej.

0x800420CD

Wiadomość '#numer wiadomości ....' nie może zostać odzyskana. Konto: '....', Serwer: '....', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: 'data ...., #numer wiadomości .... i jej temat ....', Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800420CD.

UWAGA: błąd występuje w Microsoft Outlook Express podczas próby wyświetlenia odebranej już wiadomości. Ta sama wiadomość jest odbierana z serwera wielokrotnie, jednocześnie pozostałe wiadomości nie są ściągane przez program pocztowy.

Rozwiązanie: prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. Konieczne jest usunięcie z danego konta e-mail na serwerze odebranych już wiadomości. Operację tę można również przeprowadzić samodzielnie w panelu webmaila. Wiadomość, której nie udaje się odczytać w programie Outlook Express, będzie musiała być wysłana przez nadawcę ponownie.
Zobacz stronę: http://support.microsoft.com/kb/303194

0x800CCC13

Podczas próby wysłania danych do serwera wystąpił błąd TCP/IP. Konto: '.....', Serwer SMTP: '....', Numer błędu: 0x800CCC13.

UWAGA: błąd najczęściej pojawia się podczas próby wysłania wiadomości e-mail w programie Outlook 2002. Czasami można wysłać pocztę w programie Microsoft Outlook Express i błąd nie występuje.

Rozwiązanie: takie zachowanie może wystąpić, jeżeli wersje programów Outlook Express i Microsoft Internet Explorer nie są identyczne. Program Outlook 2002 korzysta z kilku plików, które są instalowane i używane przez program Outlook Express. Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić programy Outlook Express i Internet Explorer do najnowszej wersji lub zainstalować program Outlook Express w wersji zgodnej z wersją programu Internet Explorer, który zainstalowano na komputerze.
Zobacz stronę: http://support.microsoft.com/kb/312349/pl

0x800CCC15

Podczas próby połączenia się z serwerem wystąpił błąd TCP/IP. Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC15.

Rozwiązanie: uszkodzony plik odpowiadający za konfigurację konta e-mail. Należy usunąć i ponownie dodać konto. Wcześniej można zrobić kopię bezpieczeństwa folderów z wiadomościami.

0x800CCC18

Zalogowanie na serwerze przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła jest niemożliwe. Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: '-ERR Nieobsługiwany typ autoryzacji. Not supported authentication type.', Port: 995, Zabezpieczenie (SSL): Tak, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC18.

Rozwiązanie: należy we właściwościach konta odznaczyć opcję "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" oraz zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia".

0x800CCC19

Podczas komunikowania się z serwerem nastąpiło przekroczenie limitu czasu. Temat '...', Konto: '....', Serwer: '....', Protokół: SMTP, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC19.

Rozwiązanie: błąd najczęściej występuje przy próbie wysłania dużego załącznika. Jeżeli jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, należy wyłączyć skanowanie poczty wychodzącej i spróbować ponownie wysłać wiadomość. Może się zdarzyć, że w przypadku dużych załączników proces sprawdzania pliku przez program antywirusowy trwa długo i upływa limit czasu serwera (wartość domyślna ustawiona np. w programie Outlook Express wynosi 1 minutę). Inną przyczyną może być niestabilnie działające łącze internetowe.

0x800CCC69

550 Error: Message content rejected - Mail odrzucony jako spam - Niedozwolony temat wiadomosci. Wystąpił nieznany błąd. Temat: '....', Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '550 Error: Message content rejected - Mail odrzucony jako spam - Niedozwolony temat wiadomosci', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 500, Numer błędu: 0x800CCC69.

Rozwiązanie: filtr antyspamowy na serwerze nie zezwolił na wysłanie wiadomości, ponieważ w temacie zostały użyte słowa niedozwolone. Należy zmienić temat wysyłanej wiadomości.

0x800CCC69

550 Error: Message rejected - IN SUBJECT LINE MUST BE AT LEAST ONE LETTER - Mail odrzucony - regula znakow w temacie maila - W TEMACIE WIADOMOSCI MUSI BYC CHOCIAZ JEDNA LITERA. Wystąpił nieznany błąd. Temat '!!!!', Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '550 Error: Message rejected - IN SUBJECT LINE MUST BE AT LEAST ONE LETTER - Mail odrzucony - regula znakow w temacie maila - W TEMACIE WIADOMOSCI MUSI BYC CHOCIAZ JEDNA LITERA', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 550, Numer błędu: 0x800CCC69.

Rozwiązanie: filtr antyspamowy na serwerze nie zezwolił na wysłanie wiadomości, ponieważ w temacie nie zostały użyte żadne litery (w tym wypadku były to same wykrzykniki). Należy zmienić temat wysyłanej wiadomości, tak, aby występowała w nim chociaż jedna litera.

0x800CCC78

Nie można wysłać wiadomości, ponieważ serwer odrzucił adres e-mail nadawcy. Adres e-mail nadawcy to: "Imię i nazwisko". Temat '....', Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '501 Bad address syntax', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 501, Numer błędu: 0x800CCC78.

Rozwiązanie: w programie do odbioru poczty (Outlook Express) w polu "Nazwa" na zakładce "Ogólne" we Właściwościach konta było: "Imię i nazwisko, Nazwa firmy". W nazwie konta nie może być przecinka, gdyż to co po przecinku jest interpretowane przez program jako kolejny nadawca (nie może być kilku nadawców jednej wiadomości).

0x800CCC79

Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: '....'. Temat '....', Konto: '......', Serwer: '....', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '554 <...>: Relay access denied', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 554, Numer błędu: 0x800CCC79.

Rozwiązanie: opcja "Serwer wymaga uwierzytelnienia" w konfiguracji konta e-mail nie jest zaznaczona.

0x800CCC79

Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: „....”. Temat '....', Konto: '....', Serwer: '....', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '553 5.7.1 <.....>: Sender address rejected: not owned by user .....', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 553, Numer błędu: 0x800CCC79.

Rozwiązanie: adres e-mail nadawcy podany w konfiguracji konta pocztowego w programie pocztowym nie jest przypisany na serwerze do użytkownika (user), na którego nastąpiła próba logowania. W programie do odbioru poczty (Outlook Express) należy zweryfikować swój adres poczty elektronicznej we właściwościach konta w polu "Adres e-mail" na zakładce "Ogólne".

0x800CCC92

Wystąpił problem przy logowaniu się do Twojego serwera pocztowego. Twoje hasło zostało odrzucone. Konto: '......', Serwer: '....', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: '-ERR Can't get lock. Mailbox in use', Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC92.

Rozwiązanie: przyczyną może być kolejna próba łączenia się z serwerem jeszcze przed "zamknięciem" poprzedniego połączenia. W przypadku zakłóceń transmisji przy poprzednim połączeniu serwer potrzebuje trochę czasu na "zamknięcie" konta. W momencie gdy zbyt szybko nastąpi ponowna próba połączenia pojawia się komunikat o zajętym koncie ("Mailbox in use").
Podobny efekt występuje przy jednoczesnym sprawdzaniu jednej skrzynki z dwóch różnych komputerów. Należy odczekać od kilku do kilkunastu minut i spróbować ponownie odebrać wiadomości. W przypadku dalszego pojawiania się błędu prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy.

0x800C0131

Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0131.

Rozwiązanie: objawem jest tu brak możliwości wysyłania nowych wiadomości. Przyczyną jest problem z folderem "Elementy wysłane". Uszkodzony plik "Elementy wysłane.dbx" lub za mało miejsca na dysku, aby ten plik mógł poprawnie funkcjonować. Należy usunąć najstarsze wiadomości z tego folderu.

0x800C0133

Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0133.

Rozwiązanie: objawem jest tu brak możliwości odebrania nowych wiadomości z serwera na swój komputer. Przyczyną jest problem z folderem "Skrzynka odbiorcza". Uszkodzony jest plik "Skrzynka odbiorcza.dbx" lub za mało miejsca na dysku, aby ten plik mógł poprawnie funkcjonować. Należy usunąć najstarsze wiadomości z tego folderu.

0x800CCC0D

Nie udało się znaleźć serwera, (Konto: '.....', Serwer POP3: '....', Numer błędu: 0x800CCC0D).

Rozwiązanie: należy sprawdzić czy działa łącze internetowe poprzez np. otwarcie dowolnej strony i jej "odświeżenie" (klawisz F5). Jeżeli strony otwierają się należy sprawdzić w programie pocztowym poprawność danych konfiguracyjnych dla danego konta. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie konfiguracji lokalnych zabezpieczeń działajacych na komputerze i w lokalnej sieci internetowej - oprogramowania antywirusowego i zapory (firewall) tak, aby nie blokowały dostępu do internetu programowi pocztowemu.

0x800CCC0E

Łączenie z serwerem nie powiodło się. Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd łączy: 10061, Numer błędu: 0x800CCC0E.

Rozwiązanie: należy sprawdzić czy działa łącze internetowe poprzez np. otwarcie dowolnej strony i jej "odświeżenie" (klawisz F5). Jeżeli strony otwierają się problem może być związany z instalacją oprogramowania antywirusowego, które często zamienia w konfiguracji konta pocztowego serwery poczty na lokalne. Należy we właściwościach konta wprowadzić ponownie prawidłowe dane.

0x800CCC0F

Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie. Mogło być to spowodowane: nieprawidłową konfiguracją serwera, problemami z siecią lub długim okresem nieaktywności. Konto: '.....', Serwer: '....', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC0F.

Rozwiązanie: należy sprawdzić czy działa łącze internetowe poprzez np. otwarcie dowolnej strony i jej "odświeżenie" (klawisz F5). Jeżeli strony otwierają się należy sprawdzić w programie pocztowym poprawność danych konfiguracyjnych dla danego konta. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie konfiguracji lokalnych zabezpieczeń działajacych na komputerze i w lokalnej sieci internetowej - oprogramowania antywirusowego i zapory (firewall) tak, aby nie blokowały dostępu do internetu programowi pocztowemu.

Ostatnia aktualizacja: 6 lat, 10 miesięcy temu
Wyświetleń: 10746